Τι σας έρχεται στο νου όταν ακούτε την λέξη Γιόγκα;

Γενικά, αναγνωρίζεται ως ένα αρχαίο σύστημα φιλοσοφικών αρχών και πρακτικής που προκύπτουν από την Βεδική παράδοση της Ινδίας περισσότερα από 2500 χρόνια πριν. Πρόκειται για ένα σύστημα που αναγνωρίζει την πολυδιάστατη φύση του ανθρώπου και κατά κύριο λόγο σχετίζεται με τη φύση και τη λειτουργία του νου, με βάση τη βιωματική πρακτική και την αυτο-έρευνα. Η λέξη “Yoga” προέρχεται από τη σανσκριτική λέξη “yuj” που σημαίνει “να ενωθεί ή να ενσωματωθεί.

Γιόγκα λοιπόν, είναι η ένωση της συνείδησης του ατόμου με την  καθολική συνείδηση.

Οι αρχαίοι γιόγκις είχαν την πεποίθηση ότι, προκειμένου ο άνθρωπος να είναι σε αρμονία με τον εαυτό του και το περιβάλλον του, θα πρέπει να εναρμονίσει το σώμα, το μυαλό και το πνεύμα. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει το συναίσθημα, η δράση και η σκέψη  να είναι σε ισορροπία. Διατύπωσαν λοιπόν έναν τρόπο για να επιτευχθεί και να διατηρηθεί αυτή η ισορροπία και αυτό γίνεται μέσω της άσκησης, της αναπνοής και του διαλογισμού – τις τρεις κύριες δομές γιόγκα.

Στη γιόγκα, το σώμα αντιμετωπίζεται με φροντίδα και σεβασμό καθώς είναι το πρωταρχικό εργαλείο για την ανάπτυξη του ανθρώπου. Οι ασκήσεις βελτιώνουν την κυκλοφορία, την τόνωση των κοιλιακών οργάνων και ασκούν πίεση στο αδενικό σύστημα του σώματος. Όλα τα ανωτέρω έχουν σαν αποτέλεσμα την καλύτερη υγεία.

Οι τεχνικές αναπνοής αναπτύχθηκαν με βάση την έννοια ότι αναπνοή είναι η πηγή της ζωής. Στη γιόγκα, οι μαθητές αποκτούν τον έλεγχο της αναπνοής καθώς αυξάνουν σιγά-σιγά τον τρόπο που αναπνέουν. Με την εστίαση στην αναπνοή τους, ετοιμάζουν το μυαλό τους για το επόμενο βήμα – το διαλογισμό.

Υπάρχει μια γενική παρανόηση ότι στο διαλογισμό, το μυαλό πρέπει να μένει κενό. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Στο διαλογισμό, οι μαθητές φέρνουν όλες τις δραστηριότητες του νου στη συγκέντρωση γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα ένα «ήσυχο» μυαλό. Με τις θέσεις της γιόγκα και τις τεχνικές αναπνοής που αναπτύσσουν επίγνωση του σώματός μας, η γιόγκα μας βοηθά να συγκεντρωθούμε και μας απαλλάσσει από το καθημερινό μας άγχος.